Soumèt jwèt

Souple siyen ou siyen pou li soumèt jwèt.