Trang điểm Aurora Salon (Aurora Makeup Salon)

Chơi: 450 Lần
Please login or register to add this game to favorite.
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Trang điểm Aurora Salon: Tìm hiểu một số thủ đoạn mới trong trò chơi trang điểm công chúa Aurora trong đó bạn sẽ bật một người bình thường nhìn v
Điều khiển: Use the mouse to apply the different make-up colors and patterns.
Chơi trò chơi trong: M - M - Chơi trò chơi trong to

 

Trò chơi mới
Trang điểm Aurora Salon l. Nhúng trò chơi yêu thích của bạn: Thêm của bạn trò chơi ưa thích của bạn Blog hay Facebook trang v
Trò chơi thêm