Thảm họa ghê tởm nh (Disgust Home Disaster)

Chơi: 375 Lần
Please login or register to add this game to favorite.
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Thảm họa ghê tởm nh: Thích giúp đỡ trong ghê tởm với ngôi nh
Điều khiển: Use the mouse to pick up things and throw them in the trash.
Chơi trò chơi trong: M - M - Chơi trò chơi trong to

 

Trò chơi mới
Thảm họa ghê tởm nh l. Nhúng trò chơi yêu thích của bạn: Thêm của bạn trò chơi ưa thích của bạn Blog hay Facebook trang v
Trò chơi thêm