Tesla quốc phòng (Tesla Defense)

Chơi: 503 Lần
Please login or register to add this game to favorite.
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Tesla quốc phòng: Bạn đang bảo vệ cơ sở của bạn với tesla mạnh mẽ của bạn. Bạn có theo ý của bạn một số cấu trúc để bạn có thể triển khai trong lĩnh vực. Không để cho đối phương đến gần bạn. Lựa chọn chiến lược tốt nhất của bạn trong việc bảo vệ cơ sở của bạn. Bạn có thể bắn kẻ thù của bạn, cũng như sử dụng cấu trúc của bạn để đối phó một đòn chống lại l
Điều khiển:
Chơi trò chơi trong: M - M - Chơi trò chơi trong to

 

Trò chơi mới
Tesla quốc phòng l. Nhúng trò chơi yêu thích của bạn: Thêm của bạn trò chơi ưa thích của bạn Blog hay Facebook trang v
Trò chơi thêm