Super Smash Flash 2

Chơi: 562,486 Lần
Please login or register to add this game to favorite.
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Super Smash Flash 2: N
Điều khiển: Player 1: WASD: move U: Grab I: Shield O: Attack 1 P: Attack 2 1: Taunt Player 2: WASD: move 5: Grab 1: Shield 2: Attack 1 3: Attack 2 4: Taunt
Chơi trò chơi trong: M - M - Chơi trò chơi trong to

 

Trò chơi mới
Super Smash Flash 2 l. Nhúng trò chơi yêu thích của bạn: Thêm của bạn trò chơi ưa thích của bạn Blog hay Facebook trang v
Trò chơi thêm