Pinata Hunter 3

Chơi: 714 Lần
Please login or register to add this game to favorite.
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Pinata Hunter 3: Cuối cùng, các trò chơi bạn đã chờ đợi... Pinata Hunter 3 nhấn Pinata cứng như bạn bạn có thể, thu thập các loại bánh kẹo v
Điều khiển:
Chơi trò chơi trong: M - M - Chơi trò chơi trong to

 

Trò chơi mới
Pinata Hunter 3 l. Nhúng trò chơi yêu thích của bạn: Thêm của bạn trò chơi ưa thích của bạn Blog hay Facebook trang v
Trò chơi thêm