Phát triển - lọc: Truyền thuyết của Z (Evolved - Purify : The Legend Of Z)

Chơi: 458 Lần
Please login or register to add this game to favorite.
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Phát triển - lọc: Truyền thuyết của Z: Mới UpdatesGame hệ thống revampFix BugsNew addicting featuresSpecial EffectEasy controllingIncrease PeformanceMore interestingWalk thông qua httpsyoutu.berEnj8imZhk httpyoutu.bed5mwXtZXsm8The thế giới đã được lấy đi bởi bóng tối ra khỏi hư không. Frayzz, gọi Z, người sống sót của con người chỉ của một thảm kịch khủng khiếp bóng tối. Không ai biết tại sao thế giới khủng khiếp n
Điều khiển: for moves, and Z for attack. In-Game Guide
Chơi trò chơi trong: M - M - Chơi trò chơi trong to

 

Trò chơi mới
Phát triển - lọc: Truyền thuyết của Z l. Nhúng trò chơi yêu thích của bạn: Thêm của bạn trò chơi ưa thích của bạn Blog hay Facebook trang v
Trò chơi thêm