Người ngo (Aliens)

Chơi: 2,003 Lần
Please login or register to add this game to favorite.
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Người ngo: Bay qua không khí như bạn bắn hạ các UFO. Cẩn thận họ bắt đầu wizz xung quanh th
Điều khiển: A S
Chơi trò chơi trong: M - M - Chơi trò chơi trong to

 

Trò chơi mới
Người ngo l. Nhúng trò chơi yêu thích của bạn: Thêm của bạn trò chơi ưa thích của bạn Blog hay Facebook trang v
Trò chơi thêm