Hai phòng (Two Rooms)

Chơi: 3,638 Lần
Please login or register to add this game to favorite.
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Hai phòng: Di chuyển bằng hai miếng được ngăn cách bởi một bức tường. Có thể thoát khỏi mỗi cấp. Tiếp cận với lối ra của mỗi cấp. Báo chí không gian để chuyển đổi. Báo chí để thay đổi công nghệ vũ trụ.
Điều khiển: , , B, N
Chơi trò chơi trong: M - M - Chơi trò chơi trong to

 

Trò chơi mới
Hai phòng l. Nhúng trò chơi yêu thích của bạn: Thêm của bạn trò chơi ưa thích của bạn Blog hay Facebook trang v
Trò chơi thêm