Giới Boxing Tournament 2 (World Boxing Tournament 2)

Chơi: 5,947 Lần
Please login or register to add this game to favorite.
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Giới Boxing Tournament 2: Thế giới Boxing Tournament 2 l
Điều khiển: Player 1 use the A, S, D and W keys to walk, the B key for attack 1, the N key for attack 2, the M key for attack 3 and the space bar for defense. Player 2 use the arrow keys to walk, the number 1 key for attack 1, the number 2 key for attack 2, the numbe
Chơi trò chơi trong: M - M - Chơi trò chơi trong to

 

Trò chơi mới
Giới Boxing Tournament 2 l. Nhúng trò chơi yêu thích của bạn: Thêm của bạn trò chơi ưa thích của bạn Blog hay Facebook trang v
Trò chơi thêm