Đơn vị quân sự khác biệt (Military Units Difference)

Chơi: 2,742 Lần
Please login or register to add this game to favorite.
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Đơn vị quân sự khác biệt: Tìm thấy sự khác biệt trong hình ảnh của binh sĩ dũng cảm. Hai hình ảnh trông giống như giống nhau nhưng họ có một số sự khác biệt. Ở mỗi cấp có 5 sự khác biệt m
Điều khiển:
Chơi trò chơi trong: M - M - Chơi trò chơi trong to

 

Trò chơi mới
Đơn vị quân sự khác biệt l. Nhúng trò chơi yêu thích của bạn: Thêm của bạn trò chơi ưa thích của bạn Blog hay Facebook trang v
Trò chơi thêm