Cái chết mê cung (Death Maze)

Chơi: 833 Lần
Please login or register to add this game to favorite.
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Cái chết mê cung: Một trò chơi mê cung. Tránh các cuộc tấn công pháo binh, với khoảng thời gian ngắn nhất của thời gian ra khỏi mê cung.
Điều khiển:
Chơi trò chơi trong: M - M - Chơi trò chơi trong to

 

Trò chơi mới
Cái chết mê cung l. Nhúng trò chơi yêu thích của bạn: Thêm của bạn trò chơi ưa thích của bạn Blog hay Facebook trang v
Trò chơi thêm