This page is also available in English

  • Click here to see this page in English

-> Click v

Angel máy bay chiến đấu (Angel Fighters)

Chơi: 5,458 Lần
Please login or register to add this game to favorite.
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Angel máy bay chiến đấu: Lựa chọn trong số những babes khác nhau v
Điều khiển: Player 1 - Numpad 4,7,8,9,6 - Move. Ins - Guard. Home - Punch. PgUp - Kick. Del / PgDn - Super Attack. Player 2 - J,U,I,O,L - Move. Q - Guard. W - Punch. E - Kick. A / D - Super Attack.
Chơi trò chơi trong: M - M - Chơi trò chơi trong to

 

Trò chơi mới
Angel máy bay chiến đấu l. Nhúng trò chơi yêu thích của bạn: Thêm của bạn trò chơi ưa thích của bạn Blog hay Facebook trang v
Trò chơi thêm