Aeroplaneparking

Chơi: 496 Lần
Please login or register to add this game to favorite.
Chia sẻ với bạn bè của bạn
Aeroplaneparking: Chúng ta cần phải công viên nó một cách chính xác l
Điều khiển: Use left, right, up, down keys from the keyboard to move and to stop the Aeroplane use spacebar key.
Chơi trò chơi trong: M - M - Chơi trò chơi trong to

 

Trò chơi mới
Aeroplaneparking l. Nhúng trò chơi yêu thích của bạn: Thêm của bạn trò chơi ưa thích của bạn Blog hay Facebook trang v
Trò chơi thêm