10 Viên đạn (10 Bullets)

Chơi: 999 Lần
Please login or register to add this game to favorite.
Chia sẻ với bạn bè của bạn
10 Viên đạn: Trong 10 viên đạn, tất cả của nó về thời gian bên phải. Bạn sẽ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho ho
Điều khiển:
Chơi trò chơi trong: M - M - Chơi trò chơi trong to

 

Trò chơi mới
10 Viên đạn l. Nhúng trò chơi yêu thích của bạn: Thêm của bạn trò chơi ưa thích của bạn Blog hay Facebook trang v
Trò chơi thêm